Stretch Velvet Qi Pao Dye Dress
Stretch Velvet Qi Pao Dye Dress
Stretch Velvet Qi Pao Dye Dress
Stretch Velvet Qi Pao Dye Dress

Kim Shui Studio

Stretch Velvet Qi Pao Dye Dress

Regular price $270.00

Stretch Velvet Qi Pao Dye Dress 

Model wears XS